Laser Scar Remodelling เมื่อการรักษาแผลเป็นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

Scar Remodelling Laser เป็นการใช้เลเซอร์หลายๆแบบ ร่วมกันในการรักษาแผลเป็น แทนการผาตัดสมัยก่อน โดยไม่จำกัดเรื่องระยะเวลาที่ควรเริ่มรักษา เพราะสามารถเริ่มการรักษาได้ทันทีหลังเกิดแผลเป็นที่ไม่ติดเชื้อหรือมีผลแทรกซ้อนอื่นๆ ทำการรักษาได้ง่าย เพียงทายาชาประมาณ 45-60 นาทีและทำการรักษา 10-15 นาทีต่อจุด หลังการรักษาไม่ต้องพักแผลนาน สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เลย เพียงแค่มีสะเก็ดหลังการรักษาช่วงสั้นๆ

Screen Shot 2560-08-03 at 6.26.09 PM

ผลการรักษาอาจแตกต่างไปในแต่ละคน ตามอายุของแผลเป็นและขนาดของแผลเป็น และอายุของผู้รับการรักษา ซึ่งพบว่าหากอายุแผลเป็นน้อยกว่า 1 เดือน ผู้รับการรักษาอายุน้อยกว่า 25 ปี และขนาดแผลเป็นไม่ใหญ่เกินไปจะเห็นผลเร็วและโอกาสดีขึ้นสูงกว่าแผลเป็นที่เป็นมานาน

(ภาพประกอบ ในเวปไซต์นี้เป็นการแสดงผลของการรักษาเพื่อความเข้าใจแนวทางการรักษาเท่านั้น ผลการรักษาอาจแตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคล กรุณาปรึกษาแพทย์เพื่อคำแนะนำและวิธีการที่ถูกต้องอีกครั้ง, All the pictures in this website are for demonstration purpose, individual results may occur. Please consults your doctor for a proper treatment.)

ภาพหลังการรักษาครั้งแรกเพียง 2 สัปดาห์ จะเห็นว่ารอยบากลึกหายไป แผลมีการหดตัวเล็กลงและดูตื้นขึ้น รอยดำดูจางลง ซึ่งเมื่อรับการรักษาต่อเนื่องมีโอกาสที่ผิวหนังจะดีขึ้นสูง

Screen Shot 2560-06-14 at 7.22.53 PM.png

(ภาพประกอบ ในเวปไซต์นี้เป็นการแสดงผลของการรักษาเพื่อความเข้าใจแนวทางการรักษาเท่านั้น ผลการรักษาอาจแตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคล กรุณาปรึกษาแพทย์เพื่อคำแนะนำและวิธีการที่ถูกต้องอีกครั้ง, All the pictures in this website are for demonstration purpose, individual results may occur. Please consults your doctor for a proper treatment.)

ภาพหลังการรักษาด้วย Laser Scar Remodelling 1 ครั้ง ห่างกัน 2 เดือน จะเห็นว่ารอยแผลเป็นจางลง และหดเล็กลงเนื่องจากมีการหดตัวของคอลลาเจนใต้ผิวและมีคอลลาเจนใหม่ๆถูกกระตุ้นขึ้นมา

ทีแอลเอสคลินิกภูเก็ต เราเชี่ยวชาญเรื่องแผลเป็น ด้วยประสบการณ์รักษามากกว่า 23 ปี ที่พร้อมตอบโจทย์คุณได้ ทีแอลเอสคลินิก ถ.แม่หลวน ใกล้แยกเขารัง ปากซ.เกียรติสินธุ  โทร. 083 636 8668 Line @tlsclinic

Small Phuket map-01