Laser treatment for hypertrophic & keloids รักษาแผลเป็นนูนด้วยเลเซอร์

การรักษาแผลเป็นนูนในอดีตทำได้หลายวิธี เช่นการฉีดยาสเตียรอยด์เพื่อยับยั้งการนูนของแผลหรือการใช้พลาสเตอร์ซิลิโคน เพื่อควบคุมการโตของแผล แต่ทราบไหมว่าเลเซอร์มีบทบาทในการรักษาแผลเป็นนูนด้วยเช่นเดียวกัน

สาเหตุของแผลเป็นนูนเกิดจากการกระตุ้นให้มีการซ่อมแซมบาดแผลของร่างกายที่มากเกินไป จนเป็นเหตุให้เกิดการสะสมตัวของใยพังผืด และมีเส้นเลือดมาเลี้ยงบริเวณพังผืดมากกว่าปกติ และกลไกดังกล่าวอาจเกิดต่อเนื่องนานนับปี

p1130496

แผลเป็นชนิด hypertrophic scars บริเวณแขน

แล้วการรักษาด้วยยาฉีดกับเลเซอร์ต่างกันอย่างไร? ทำไมใช้แค่ยาฉีดไม่พอหรือ?

คำตอบจากการวิจัยหลายๆที่พบว่าผลการรักษาไม่แตกต่างกัน แต่จากประสบการณ์การรักษาของ  TLS clinic เราพบว่าแผลเป็นนูนที่รักษาด้วยยามีโอกาสกลับเป็นซ้ำสูง มีอาการคันซึ่งเป็นการสร้างพังผืดใหม่เกิดหลังจากฉีดในช่วง 2 สัปดาห์แรก และเนื่องจากการรักษาด้วยยาฉีดต้องทำซ้ำๆทุก 2 สัปดาห์จึงเกิดผลข้างเคียงจากยาสเตียรอยด์ได้เช่น เกิดรอยด่างขาว เนื้อบริเวณโดยรอบมีการยุบตัวนาน เกิดสิวรอบๆบริเวณที่ทำการรักษา ซึ่งต่างจากการรักษาด้วยเลเซอร์ที่พบการกลับเป็นซ้ำน้อยกว่า และอาการคันพบน้อยกว่าหรือไม่พบเลย และจำนวนครั้งที่ทำการรักษาน้อยกว่า นอกจากนี้การรักษาด้วยเลเซอร์ยังสามารถรักษารอยคล้ำที่เกิดจากเส้นเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณแผลได้ด้วย ที่สำคัญคือเมื่อติดตามผลการรักษาระยะยาวแทบไม่พบการกลับเป็นซ้ำอีกหลังแผลเรียบลง

screen-shot-2559-12-09-at-5-15-49-pm

ภาพแสดงการรักษาแผลเป็นนูนด้วยเลเซอร์ เพียง 3 ครั้ง แผลนูนเรียบกว่า 90% และรอยกลุ่มเส้นเลือดกลางแผลจางลง (ภาพประกอบ ในเวปไซต์นี้เป็นการแสดงผลของการรักษาเพื่อความเข้าใจแนวทางการรักษาเท่านั้น ผลการรักษาอาจแตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคล กรุณาปรึกษาแพทย์เพื่อคำแนะนำและวิธีการที่ถูกต้องอีกครั้ง, All the pictures in this website are for demonstration purpose, individual results may occur. Please consults your doctor for a proper treatment.)

พบวิธีการรักษาแผลเป็นนูนด้วยเลเซอร์ได้ที่ ทีแอลเอสคลินิก ถ.แม่หลวน ใกล้แยกเขารัง ปากซ.เกียรติสินธุ โทร. 083 636 8668 line : @tlsclinic 

whatsapp | wechat | skype : 66 83 636 8668 

แผลเป็นนูน รักษาได้ด้วยเลเซอร์ (Keloid & Hypertrophic scar)

เมื่อก่อน เวลาเป็นแผลเป็นนูน การรักษาคงมีแค่การฉีดสเตียรอยด์ หรือการใช้พลาสเตอร์ซิลิโคนปิดไว้เพื่อกดให้แผลไม่นูนขึ้นมา ซึ่งต้องใช้เวลาเป็นปีๆ
แต่ปัจจุบัน เรามีการรักษาวิธีใหม่ ซึ่งเห็นผลได้รวดเร็วขึ้นนั่นก็คือการใช้เลเซอร์
เลเซอร์ในปัจจุบัน ถูกออกแบบมาโดยใช้พลังงานที่แม่นยำ ร่วมกับช่วงความถี่แสงที่มีประสิทธิภาพในการรักษาแผลเป็นได้อย่างดีขึ้น การใช้เลเซอร์เส้นเลือดมารักษาเส้นเลือดที่มาเลี้ยงแผลนูน ร่วมกับยารุ่นใหม่ที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ จึงไม่มีอาการกลับมาเป็นซ้ำหรือเกิดผลข้างเคียงอื่นๆเช่นอาการผิวแตกลายรอยๆหรืออาการหิวเก่งตามมาเมื่อฉีดเป็นประจำ

 

จากภาพ แสดงแผลเป็นบริเวณต้นคอก่อนการรักษา, หลังการรักษาครั้งแรกด้วยเลเซอร์, หลังการรักษาครั้งที่สองด้วยการฉีดยาและเลเซอร์, และหลังการรักษาครั้งที่สาม (ภาพประกอบ ในเวปไซต์นี้เป็นการแสดงผลของการรักษาเพื่อความเข้าใจแนวทางการรักษาเท่านั้น ผลการรักษาอาจแตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคล กรุณาปรึกษาแพทย์เพื่อคำแนะนำและวิธีการที่ถูกต้องอีกครั้ง, All the pictures in this website are for demonstration purpose, individual results may occur. Please consults your doctor for a proper treatment.)

จะเห็นว่า การใช้การรักษาแบบผสมผสาน สามารถจัดการกับรอยแผลเป็นได้รวดเร็วกว่า และแทบจะไม่มีผลข้างเคียงจากการรักษาตามมาเลย ที่สำคัญคือผู้รับการรักษาเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าด้วยครับ

ทีแอลเอสคลินิก ถ.แม่หลวน ใกล้แยกเขารัง ปากซ.เกียรติสินธุ โทร. 083 636 8668 line : @tlsclinic  whatsapp | wechat | skype : 66 83 636 8668