Aside

Fillers for deep lines การรักษาด้วยฟิลเลอร์

ในอดีตเวลาเกิดการหย่อนคล้อยของผิวหน้า เรามักคิดถึงการผ่าตัดยกหน้า หรือการตัดเนื้อส่วนเกินของใบหน้าออกไป ปัจจุบันนี้เราพบว่า การผ่าตัดดังกล่าวแม้จะให้ผลการรักษาที่ชัดเจนก็จริงแต่เกิดผลข้างเคียงจากรูปหน้าที่เปลี่ยนไปซึ่งในบางคนอาจมีการหายของแผลที่แตกต่างกัน ยากจะคาดการณ์ได้ว่าจะออกมาอย่างไร ต้องพักหน้าให้อาการบวมดีขึ้นนาน และเมื่อเวลาผ่านไปเกิดการหย่อนคล้อยอีก ยากที่จะใช้การผ่าตัดแบบเดิมเพราะตัดเอาผิวหนังออกไปมากแล้ว

ปัจจุบัน fillers มีบทบาทมากขึ้นในการรักษาอาการหย่อนคล้อยของใบหน้า เพราะสารที่ใช้มีความปลอดภัยสูง ไม่ต้องพักงาน ผลข้างเคียงมีเพียงรอยเข็มจากการฉีดหากฉีดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และสามารถลบออกได้ถ้าไม่พอใจหรือเติมในส่วนที่ยังไม่เพียงพอได้ เห็นผลการรักษาระยะปี และราคาพอรับได้

Screen Shot 2559-10-10 at 12.49.53 PM.png

จากในภาพจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทันทีหลังฉีด fillers โดยไม่มีอาการบวม ช้ำ หรืออักเสบแต่อย่างใด และใช้ fillers เพียงปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น ก็สามารถแก้ไขร่องลึกบนใบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาพประกอบ ในเวปไซต์นี้เป็นการแสดงผลของการรักษาเพื่อความเข้าใจแนวทางการรักษาเท่านั้น ผลการรักษาอาจแตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคล กรุณาปรึกษาแพทย์เพื่อคำแนะนำและวิธีการที่ถูกต้องอีกครั้ง, All the pictures in this website are for demonstration purpose, individual results may occur. Please consults your doctor for a proper treatment.)

ทีแอลเอสคลินิก ถ.แม่หลวน ใกล้แยกเขารัง ปากซอยเกียรติสินธุ โทร. 083 636 8668 line : @tlsclinic

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s