Fractional Laser เลเซอร์รอยหลุม ตัวจริงเรื่องการรักษาปัญหานี้

รอยหลุมมีวิธีการรักษามากมายตั้งแต่การใช้การขัดหน้าหรือการลอกด้วยกรดเมื่อหลายสิบปีก่อน จนกระทั่งมีการพัฒนา Dermaroller หรือการรักษาด้วยเข็มขนาดเล็กขึ้นมา แต่ก็ไม่สามารถตอบโจทย์รอยหลุมได้ทั้งหมด เพราะกลไกการหายของหลุมมีอะไรมากกว่านั้น

ปัจจุบันมีการพฒนาเลเซอร์ในกลุ่มที่ใช้รักษารอยหลุมขึ้นมาหลายตัว โดยเฉพาะกลุ่มแฟรกชันนัลเลเซอร์ ซึ่งกระจายพลังงานเลเซอร์ออกเป็นลำแสงขนาดเล็ก เพื่อกระตุ้นการผลัดผิวด้านบน และลดพลังงานความร้อนลง และมีการพัฒนาเลเซอร์ที่ลดพลังงานความร้อนลงจากเดิม ยิ่งทำให้แผลหายเร็วขึ้นและลดผลข้างเคียงเช่นรอยดำหรือรอยแดงลงไปได้

 

 

ภาพแสดงการรักษาแผลหลุมด้วยเลเซอร์และยาฉีดโปรตีนกระตุ้นเซลล์รอยหลุม 4 ครั้ง ในระยะเวลา 6 เดือน (ภาพประกอบ ในเวปไซต์นี้เป็นการแสดงผลของการรักษาเพื่อความเข้าใจแนวทางการรักษาเท่านั้น ผลการรักษาอาจแตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคล กรุณาปรึกษาแพทย์เพื่อคำแนะนำและวิธีการที่ถูกต้องอีกครั้ง, All the pictures in this website are for demonstration purpose, individual results may occur. Please consults your doctor for a proper treatment.)

จะเห็นว่า ผลจากเลเซอร์เป็นที่น่าพอใจ และให้ผลการรักษาที่รวดเร็ว ไม่ทิ้งรอยแผลแดง หรือรอยดำไว้ ที่สำคัญคือรอยหลุมมีการฟื้นตัวต่อเนื่องแม้ทำเลเซอร์ไประยะหนึ่งแล้ว
บางคนอาจจะเคยได้ยินเครื่อง e-matrix หรือเครื่องปล่อยพลังงานความร้อนแบบเข็มที่ผิวชั้นบนว่าจะสามารถรักษารอยหลุมได้ไหม จริงๆแล้วเครื่อง e-matrix เป็นเครื่องที่ออกแบบมารักษาริ้วรอยตื้นๆ หรือรูขุมขนกว้าง อาจช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ ทำให้แผลหลุมหดตัวได้ แต่ผลการรักษาและเวลาการรักษาโดยรวมแล้วไม่อาจเทียบกับการรักษาด้วยเลเซอร์ได้เลย
ทีแอลเอสคลินิก ถ.แม่หลวน ใกล้แยกเขารัง ปากซ.เกียรติสินธุ โทร. 083 636 8668 line : @tlsclinic  whatsapp | wechat | skype : 66 83 636 8668 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s